m2 Bioenergi logo

Förnyelsebara energislag med fokus på kretslopp

M2 Bioenergi AB grundades 2012 och har sitt engagemang på den svenska bioenergimarknaden. Företaget levererar olika biobränslen till fjärrvärme- och värmekraftverk. Huvudprodukten utgörs av återanvänt returträ från emballage och byggindustri. Virket sorteras i olika kvalitetsklasser beroende på kundernas önskemål. För att säkerställa och uppnå god kvalitet processas en stor del av sortimentet i en virvelströmsseparator. Denna process sorterar ut aluminium samtidigt som en låg askhalt om ca 1% uppnås mot normala 3-5%.

M2 Bioenergi tillhandahåller även olika färska skogsflisprodukter men ambitionen är att växa inom återanvändbara fiber för att även kunna maximera klimatnyttan i ett större kretsloppsperspektiv.

– Det använda returträet har nog ingen bättre destination än energi. Kombinationen av det förnyelsebara och det återanvändbara ger mervärde åt kunder som vill ligga i framkant inom klimatfrågan och hållbarhet, säger styrelseordförande Leif Brodén.

Företaget vill dessutom vara ledande inom transport- och logistiklösningar, enligt VD Magnus Ålrud, – Vi är under uppbyggnad av ett helhetssystem där våra garantiåttaganden till kunder väsentligt skall stärkas de kommande åren. Vi ser ett flertal synergier med utökade terminaler.