M2 Bioenergi AB ökade sina leveranser av biobränslen under 2018 och behöver nu förstärka administrationen för en fortsatt utveckling av företaget.
 
Vi söker en administratör på heltid som skall följa upp leveranser avseende ekonomi och kvalitet. Du kommer också att sköta löpande lageruppföljning samt ta fram underlag för fakturering till ekonomiansvarig. Viss administration kring gränsöverskridande handel samt dokumentation gällande miljö förekommer också.
 
Intresse för siffror, en vilja att utvecklas tillsammans med oss och ett gott humör är egenskaper vi sätter stort värde på. Förmågan att kunna hålla flera bollar i luften och tankar i huvudet samtidigt är ett krav.
 
Skicka din ansökan före 1/7 2019 till info@m2bio.se