Vi hälsar Pontus Lindberg välkommen till vår verksamhet. Det är glädjande att vi tillsammans med Pontus får möjligheten att utveckla företaget på en marknad där våra produkter och tjänster efterfrågas allt mer. Pontus kommer att börja arbetet 1 januari 2017 med försäljning på den svenska marknaden. M2 Bioenergi AB grundades 2012 med målsättningen att bli en ledande leverantör av biobränsle på den svenska marknaden.

Pontus kommer närmast från Econova Recycling AB och har tidigare arbetat på Vida Energi AB.